Delatnost

Preduzeće obavlja delatnost od opšteg interesa za grad Beograd, upravljanje javnim putevima grada Beograda sa pretežnom delatnosti:
42.11 — Izgradnja puteva i autoputeva
Delatnost iz stava 1. ovog člana obuhvata sledeće poslove:
• organizovanje i obavljanje stručnih poslova na izgradnji, rekonstrukciji, održavanju i zaštiti javnih puteva grada Beograda;
• korišćenje javnog puta (organizovanje i kontrola naplate naknada za upotrebu javnog puta, vršenje javnih ovlašćenja i sl.);
• zaštita javnog puta;
• vršenje investitorske funkcije na izgradnji i rekonstrukciji javnog puta; ustupanje radova na održavanju javnog puta;
• organizovanje stručnog nadzora nad izgradnjom, rekonstrukcijom, održavanjem i zaštitom javnog puta;
• planiranje izgradnje, rekonstrukcije, održavanja i zaštite javnog puta;
• označavanje javnog puta;
• vođenje evidencije o javnim putevima i o saobraćajno-tehničkim podacima za te puteve.
Preduzeće ima isključivo pravo obavljanja delatnosti iz ovog člana.
Pored nevedenih Preduzeće obavlja i sledeće delatnosti:
• izdavanje saglasnosti za izgradnju, odnosno rekonstrukciju priključaka na javni put;
• izdavanje saglasnosti za građenje, odnosno postavljanje vodovoda, kanalizacije, toplovoda, železničke pruge i drugih sličnih objekata, kao i telekomunikacionih i elektro vodova, instalacija, postrojenja i sl. na javnom putu;
• izdavanje saglasnosti za građenje, odnosno postavljanje vodovoda, kanalizacije, toplovoda, železničke pruge i drugih sličnih objekata, kao i telekomunikacionih i elektro vodova, instalacija, postrojenja i sl. u zaštitnom pojasu javnog puta;
• izdavanje saglasnosti za izmenu saobraćajnih površina pratećih sadržaja javnog puta;
• izdavanje saglasnosti za održavanje sportske ili druge manifestacije na javnom putu;
• izdavanje posebne dozvole vandrednog prevoza ili druge manifestacije na javnom putu;
• izdavanje odobrenja za izdavanje sredstava za oglašavanje (reklamnih tabli, reklamnih panoa, uređaje za slikovito ili zvučno obaveštavanje ili oglašavanje i dr.) na javnom putu, odnosno pored tog puta).