Контакт

Пословно име: Јавно предузеће за управљање јавним путевима града Београда „Путеви  Београда“

Седиште: Београд, 27. марта, 43-45

Матични број: 21297739

ПИБ: 110101474

Телефон: 011/4412-801

е-маил : info@putevibeograda.rs

е-маил за пријаву кварова: hitne.popravke@putevibeograda.rs

Интернет страна: www.putevibeograda.rs

Званични инстаграм налог: ЈП Путеви Београда

Адреса за пријем поште: Жоржа Клемaнсоа број 19 спрат 2