Контакт

Пословно име: Јавно предузеће за управљање јавним путевима града Београда „Путеви  Београда“

Адреса Предузећа: 27. марта 43-45

Адреса за пријем поште: Жоржа Клемансоа 19 (писарница у сутерену)

Радно време писарнице (сутерен): понедељак – петак од 8 до 15 сати

Матични број: 21297739

ПИБ: 110101474

Телефон: 011/4412-801

e-mail: info@putevibeograda.rs

Интернет страна: www.putevibeograda.rs

Званични инстаграм налог: ЈП Путеви Београда