Менаџмент

Ђорђе Аврамовић
Председник надзорног одбора
ЛИЧНИ ПОДАЦИ:
Име и презиме: Ђорђе Аврамовић
Марина Чауш
Члан надзорног одбора
ЛИЧНИ ПОДАЦИ:
Име и презиме: Марина Чауш
Драгана Обрадовић Мутавџић
Члан надзорног одбора - представник запослених
ЛИЧНИ ПОДАЦИ:
Име и презиме: Драгана Обрадовић Мутавџић
Драган Ђорђевић
Директор Предузећа
ЛИЧНИ ПОДАЦИ:
Име и презиме: Драган Ђорђевић
Ивица Филиповић
Извршни директор за одржавање путева
ЛИЧНИ ПОДАЦИ:
Име и презиме: Ивица Филиповић
Немања Адашевић
Извршни директор за правне, кадровске и опште послове
ЛИЧНИ ПОДАЦИ:
Име и презиме: Немања Адашевић
Младен Витас
Извршни директор за економске и финансијске послове
ЛИЧНИ ПОДАЦИ:
Име и презиме: Младен Витас