Menadžment

Đorđe Avramović
Predsednik nadzornog odbora
LIČNI PODACI:
Ime i prezime: Đorđe Avramović
Marina Čauš
Član nadzornog odbora
LIČNI PODACI:
Ime i prezime: Marina Čauš
Dragana Obradović Mutavdžić
Član nadzornog odbora - predstavnik zaposlenih
LIČNI PODACI:
Ime i prezime: Dragana Obradović Mutavdžić
Dragan Đorđević
Direktor Preduzeća
LIČNI PODACI:
Ime i prezime: Dragan Đorđević
Džafer Džaferbegović
Izvršni direktor za tehničke poslove
LIČNI PODACI:
Ime i prezime: Džafer Džaferbegović
Nemanja Adašević
Izvršni direktor za pravne, kadrovske i opšte poslove
LIČNI PODACI:
Ime i prezime: Nemanja Adašević
Mladen Vitas
Izvršni direktor za ekonomske i finansijske poslove
LIČNI PODACI:
Ime i prezime: Mladen Vitas