Сектор за безбедност саобраћаја, оглашавање и саобраћајно-техничке податке

У Сектору за безбедност саобраћаја, оглашавање и саобраћајно-техничке податке налазе се следеће службе:

  1. Служба за оглашавање и ванредни превоз
  2. Служба за безбедност саобраћаја и саобраћајно техничке податке