Сектор за економске и финансијске послове

У сектору за економске и финансијске послове из делатности предузећа, обављају се књиговодствени послови, послови плана, развоја, инвестициони послови, послови финансијске оперативе и комерцијални послови, као и административно технички и други послови везани за делатност сектора.

У саставу Сектора за економско-финансијске послове налазе се следеће службе:

  1. Служба за финансијске послове
  2. Служба рачуноводства