Sektor za ekonomske i finansijske poslove

U sektoru za ekonomske i finansijske poslove iz delatnosti preduzeća, obavljaju se knjigovodstveni poslovi, poslovi plana, razvoja, investicioni poslovi, poslovi finansijske operative i komercijalni poslovi, kao i administrativno tehnički i drugi poslovi vezani za delatnost sektora.
U sastavu Sektora za ekonomsko-finansijske poslove nalaze se sledeće službe:

  1. Služba za finansijske poslove
  2. Služba računovodstva
  3. Služba za komercijalne poslove i naknade