Сектор за одржавање јавних путева и путних објеката

У сектору за одржавање јавних путева и путних објеката, обављају се послови на планирању, изради и спровођењу Програма одржавања заштите јавних путева и путних објеката, на уступању радова на одржавању јавних путева и путних објеката, као и вршење стручног надзора над извршењем Програма одржавања заштите јавних путева и путних објеката у надлежности града Београда.

У саставу Сектора за одржавање јавних путева и путних објеката налазе се следеће службе:

  1. Служба за одржавање јавних путева
  2. Служба за одржавање путних објеката