Сектор за одржавање саобраћајне сигнализације и опреме

У Сектору за одржавање саобраћајне сигнализације и опреме, обављају се послови на уступању радова на одржавању саобраћајне сигнализације (хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације и семафора) и опреме, као и вршење стручног надзора над радовима на одржавању саобраћајне сигнализације и опреме.

У саставу Сектора за одржавање саобраћајне сигнализације и опреме налазе се следеће службе:

  1. Служба за одржавање саобраћајне сигнализације и опреме