Сектор за планове, техничку и пројектну документацију

У сектору за планове, техничку и пројектну документацију, обављају се послови припреме техничке и пројектне документације, издавања сагласности везаних за планове и режиме саобраћаја, услова за пројектовање и израду планова, као и издавање сагласности за изградњу, реконструкцију, грађење, за одржавање спортске или друге манифестације, за издавање средстава за оглашавање и дозволе за заузеће и раскопавање јавног пута, за ванредни превоз и др.

У саставу Сектора за планове, техничку и пројектну документацију налазе се следеће службе:

  1. Служба за планове и услове
  2. Служба за техничко-експлоатационе послове