Sektor za planove, tehničku i projektnu dokumentaciju

U sektoru za planove, tehničku i projektnu dokumentaciju, obavljaju se poslovi pripreme tehničke i projektne dokumentacije, izdavanja saglasnosti vezanih za planove i režime saobraćaja, uslova za projektovanje i izradu planova, kao i izdavanje saglasnosti za izgradnju, rekonstrukciju, građenje, za održavanje sportske ili druge manifestacije, za izdavanje sredstava za oglašavanje i dozvole za zauzeće i raskopavanje javnog puta, za vanredni prevoz i dr.
U sastavu Sektora za planove, tehničku i projektnu dokumentaciju nalaze se sledeće službe:

  1. Služba za planove i uslove
  2. Služba za tehničko-eksploatacione poslove