Сектор за праћење накнада за коришћење јавних путева

  1. Служба за контролу механизма наплате накнада
  2. Служба за нормативне послове и аналитику