Сектор за праћење накнада за коришћење јавних путева

У Сектору за праћење накнада за коришћење јавних путева налазе се следеће службе:

  1. Служба за обрачун и контролу наплате накнада
  2. Служба за нормативне послове и аналитику