Sektor za praćenje naknada za korišćenje javnih puteva

  1. Služba za kontrolu mehanizma naplate naknada
  2. Služba za normativne poslove i analitiku