Сектор за правне, кадровске и опште послове

У сектору за правне, кадровске и опште послове из делатности предузећа, обављају се послови заступања и нормативне делатности, накнаде штете, послови јавних набавки веће и мале вредности, поступак утврђивања радно-правне одговорности, прекршајни поступак, кадровски послови и радни односи, општи послови и послови писарнице и архиве, као и административно технички и други послови везани за делатност сектора.

У саставу Сектора за правне, кадровске и опште послове налазе се следеће службе:

  1. Служба за јавне набавке и уговоре
  2. Служба за правне, кадровске послове и опште послове
  3. Одсек за опште послове