ОБРАСЦИ

УСЛОВИ, УПУТСТВА И ЗАХТЕВИ


Постављање инсталација, заузеће и раскопавање:


Упутство за добијање сагласности за постављањe инсталација у улицама и општинским путевима

Погледати: Закон о путевима и Одлука о накнадама за коришћење јавних путева за територију града Београда и Закон о планирању и изградњи

Захтев за издавање сагласности за постављањe инсталација у улицама и општинским путевима

Образац 1 – Изјава


Упутство за добијање сагласности за заузеће и раскопавање улица и општинских путева

Погледати: Закон о путевима, Одлука о заштити општинских путева и улица на територији града Београда, Прилог 1 Одлуке о заштити општинских путева и улица на територији града Београда, Одлука о оснивању јавног предузећа за управљање јавним путевима града Београда и Закон о планирању и изградњи

Захтев за издавање сагласности за заузеће и раскопавање улица и општинских путева

Образац 1 – Изјава


Упутство за добијање сагласности за заузеће улица и општинских путева

Погледати: Закон о путевима, Одлука о заштити општинских путева и улица на територији града Београда, Одлука о оснивању јавног предузећа за управљање јавним путевима града Београда и Закон о планирању и изградњи

Захтев за издавање сагласности за заузеће улица и општинских путева

Образац 1 – Изјава